W celu potwierdzenia dostępności oraz ceny, zachęcamy do kontaktu.

REGULAMIN SKLEPU

                                        

Sklep Internetowy działający pod adresem www.sauny.sklep.pl

Prowadzony jest przez firmę:

"TROPICAL SAUNA" Mariusz Grucza z siedzibą w Goszczyno ul.Kolejowa 18/1 84-110 Krokowa

Numer NIP: 958-034-14-25.  Regon 192020545

Adres mail: biuro@saunysklep.pl

Telefon kontaktowy: +48 530 916 991

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają stosowny podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon zakupu z kasy fiskalnej lub faktura VAT.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.

 

Wstęp

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tropical Sauna wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodark

 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sauny.sklep.pl

 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Zamówienia 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych adresowych i numeru telefonu.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres firmy.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

Zamówienia można składać przez cała dobę 7 dni w tygodniu.

 1.poprzez sklep internetowy: www.sauny.sklep.pl 

 2.drogą mailową na: biuro@saunysklep.pl 

Zamówienia są realizowane w dniach od poniedziałku do piątku

 

Po złożeniu zamówienia potwierdzamy mailem lub telefonicznie przyjęcie zamówienia, informujemy o aktualnej cenie towaru, o jego dostępności, ustalamy warunki  i termin wysyłki oraz koszt wysyłki.

 

Towary wykonywane na zamówienie 

W przypadku zakupu towaru pod zamówienie i towarów pod wymiar wymagana jest zaliczka.

Czas oczekiwania na takie zamówienie może się różnic w zależności od wybranego towaru i jest określany indywidualnie przy zamówieniu.

Towary wykonywane pod wymiar nie podlegają zwrotowi.

 

Płatność i dostawa

       1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa

 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem firmy - po wcześniejszym uzgodnieniu 

       2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przy odbiorze

 2. Płatność za pobraniem

 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 4. Płatności elektroniczne

 

Wysyłka 

Koszty transportu pokrywa Klient. W przypadku produktów na zamówienie koszty transportu ustalamy indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia.

-paczki do 40 kg wysyłane są  firmą kurierską GLS/DPD

-towary ciężkie lub delikatne wysyłane są na palecie firmą kurierską RABEN

-możliwy odbiór osobisty w siedzibie firmy - prosimy o kontakt

- W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej z winy kupującego, co zostanie potwierdzone przez firmę kurierską, sklep może domagać się odszkodowania tytułem nie wywiązania się z warunków zawartej umowy. W tym: kosztów dostawy oraz kosztów związanych ze zwrotem nieodebranej przesyłki.

 

Wysyłka towaru nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Niektóre towary wysyłane są natychmiast, niektóre w zależności od dostaw. Staramy się, aby Państwa zamówienie zostało zrealizowane jak najszybciej. Towar jest dostarczany do Klienta w każdym dniu roboczym z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. Cięższy towar jest zapakowany na paletach. 

Uwaga! Prosimy, aby Klienci sprawdzali stan i zawartość przesyłek przy odbiorze. Jeżeli po otrzymaniu towaru, kupujący znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Spisany w ten sposób dokument znacznie ułatwi wymianę  produktu na nowy.

Jeżeli z jakiś przyczyn nie zostanie spisany protokół przy kurierze a przesyłka będzie uszkodzona proszę o wykonanie zdjęć i ponowne wezwanie kuriera w ciągu 7 dni od odbioru w celu spisania protokołu szkody.

W sprawie szczegółów transportu np. kosztów transportu niektórych towarów,wymiarów i wagi przesyłki, zasad odbioru towaru/ prosimy kontaktować się bezpośrednio z nami.

 

Gwarancja

Wszystkie towary objęte są gwarancją. Niektóre towary mają ponadto gwarancję producentów. Podstawą do ubiegania się o prawa gwarancji jest dowód zakupu paragon/faktura.

Na sprzedawany przez nas towar udzielamy gwarancji, czas jej trwania to 24 miesiące.
Gwarancja jest realizowana tak szybko jak to możliwe, Towary podlegające wymianie zostaną wymienione  w miarę dostępności towaru na magazynie. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do serwisu producenta czas oczekiwania może się wydłużyć do 7-14 dni. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikłych z nieprawidłowego użytkowania produktu.

 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.

 Reklamacja towaru rozpatrywana jest do 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Zwroty/Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail biuro@saunysklep.pl lub adres sprzedawcy: Goszczyno ul. Kolejowa 18 84-110 Krokowa
 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 2. Powyższe warunki odstąpienia od umowy mają zastosowanie tylko i wyłącznie po odbiorze towaru. Jeżeli natomiast towar został wysłany przez sprzedawcę a zamawiający go odebrał wówczas zamawiający ponosi wszystkie koszty przesyłki.

  Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,  dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

       Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 4. w trakcie dostawy towaru, jeżeli towar nie dotarł do konsumenta.
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

       Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Koszty transportu w przypadku zwrotów pokrywa kupujący.

       Uwaga; Towary bez wad wykonywane pod wymiar  i pod indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi. 

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Tropical Sauna Mariusz Grucza

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password